Bảng báo giá bộ lưu điện cửa cuốn Austdoor

BẢNG GIÁ BỘ LƯU ĐIỆN CỬA CUỐN

STT SẢN PHẨM MÔ TẢ SẢN PHẨM MÃ HÀNG  ĐƠNGIÁ 

1

Bộ lưu điện DC Bộ lưu điện DC dùng cho cửa cuốn tấm liền có diện tích <12m2 AU-F7 – AD9              2,800,000

2

Bộ lưu điện DC Bộ lưu điện DC dùng cho cửa cuốn tấm liền có diện tích >12m2 AU-F12 – AD15              3,800,000

3

Bộ lưu điện AC Bộ lưu điện AC dùng cho cửa cuốn khe thoáng có diện tích <15m2 Kafer A800              2,800,000

4

Bộ lưu điện AC Bộ lưu điện AC dùng cho cửa cuốn khe thoáng có diện tích >15m2 Kafer A1000              3,800,000

5

Bộ lưu điện AC Bộ lưu điện  AUSTDOOR dùng cho Mô tơ có công suất 300kg P 1000              3,800,000

6

Bộ lưu điện AC Bộ lưu điện AUSTDOOR dùng cho Mô tơ có công suất 500kg P 2000              5,200,000

 

Bộ lưu điện cửa cuốn Austdoor

Lô cửa cuốn

Thân cửa cuốn

Liên hệ nhanh

Thẻ bài viết

0913.221.866